گشت تحقیق و کارخانه

ماموریت تیم تحقیق و توسعه حرفه ای ما "بهره برداری از تقاضای همیشگی بازار" و توسعه مداوم محصولات جدید است.در حال حاضر، 164 پتنت مدل کاربردی داریم که پذیرفته شده‌اند.برنامه سالانه ما تبلیغ 50 محصول جدید است.

پژوهش
پژوهش
پژوهش
پژوهش
پژوهش
پژوهش